werdykt – 1973

Jury Jesiennego Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej “BAZUNA’73″, w składzie:

 1. Elżbieta Perz (Poznań) – przewodnicząca,
 2. Bogdan Czapiewski (Gdańsk),
 3. Antoni Dąbrowski (Wrocław),
 4. Wojciech Hempel (Łódź),
 5. Zygmunt Kwiatkowski (Gdańsk),
 6. Sławomir Łobodziński (Warszawa),
 7. Jacek Okła (Gdańsk),
 8. Andrzej Szekalski (Gdańsk),
 9. Aleksander Grotowski (Gdańsk) – przedstawiciel publiczności,
 10. Marek Prusakowski (Gdańsk) – przedstawiciel publiczności,

po wysłuchaniu w czasie trzech koncertów 142 piosenek wykonanych przez kwiat studenckich piosenkarzy turystycznych ogłasza (na wspólną odpowiedzialność) co następuje:

1. W kategorii zespołowej za najlepszych wykonawców uznano grupę BOOM z Politechniki Warszawskiej. Zajęli oni I miejsce, zdobywając nagrodę ufundowaną przez UP SZSP PG.

II miejsce – grupa PUW z Politechniki i Uniwersytetu Warszawskiego,

III miejsce – Anna i Zbigniew Szukalscy z Politechniki Gdańskiej.

2. W konkurencji wykonawców indywidualnych grupie zasłużonych piosenkarzy nagrodzonych na wielu giełdach, przeglądach i festiwalach składamy wyrazy uznania za reprezentowany przez nich wysoki poziom wykonywanych utworów a jednocześnie przyznajemy nagrody młodszym od nich stażem a dobrze zapowiadającym się bardom piosenki turystycznej:

I miejsce i nagrodę główną, której fundatorem jest Rektor PG, zdobył Wojciech Laskowski, reprezentujący Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie,

II miejsce przyznano Janowi Błyszczakowi “Mufce”, który wprawdzie jest już znany, ale ciągle młody,

III nagrodę otrzymał Grzegorz Marchowski, reprezentant Politechniki Gdańskiej.

3. Wolą ludu (czyt. vox populi) najbardziej popularnym wykonawcą “BAZUNY ’73″ okrzyknięty został Wacław Masłyk (Polska). Fundatorem nagrody jest SKT PG “FIFY”.

4. Rajdową Piosenką Roku 1973 została “Tratwa – blues” wylansowana przez Lilkę Sobok i PTAKLĘ, a nagrodę ufundował Prezes ZG PTTK, Wincenty Kraśko.

5. W konkursie na piosenkę o tematyce morskiej w związku z obfitym przypływem piosenek tej tematyki (słownie: cztery piosenki) jury postanowiło nie przyznawać głównej nagrody. Przyznano jednakowoż Tomkowi Polakowskiemu i Mirkowi Peszkowskiemu – reprezentantom Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni wyróżnienie za popularyzację tematyki morskiej w środowisku studenckim. Jury życzy wyróżnionym dalszych sukcesów na morzu i lądzie.

6. Nie wyłoniono piosenki sztandarowej PTTK. Jury ze swej strony wyróżnia utwór pt. “PTTK – blues – spirytuals – swing” zaprezentowany przez pierwszą zmianę konferansjerów w składzie: Stasio Sierko i Mieciu Welke, za najciekawszy układ choreograficzny.

7. Spośród wielu propozycji na festiwale w Opolu, Kołobrzegu, Zielonej Górze, Sopocie, Ciechocinku Jury udało się wybrać kilka piosenek turystycznych, wyróżniając cztery następujące:

 • “Już najwyższy czas” – Bogumiła Tucholska (Politechnika Poznańska),
 • “Grosza nie mam” – SKT PŁazik (Politechnika Łódzka),
 • “Rzeki to idące drogi” – Adam Drąg (Politechnika Gdańska),
 • “Jeszcze zima” – Ryszard Nałęcz (Politechnika Poznańska).

8. Za najlepszych wykonawców piosenki zagranicznej uznano grupę PUW (Warszawa) z piosenką “Tourdion”,

9. Najlepszemu wykonawcy zagranicznemu – Zdenkovi Koskovi przyznano Międzynarodową Nagrodę BAZUNY’73,

10. W konkursie na piosenkę partyzancką jak dotychczas wykonawcy się nie ujawnili. Z tego powodu Jury na własną odpowiedzialność postanowiło przyznać nagrodę znanemu partyzantowi Dziadkowi za “Pamiętniki Partyzanta”,

11. W dziale piosenek kabaretowych Jury postanowiło nagrodzić kabaret JELITA (Gdańsk) za całokształt programu przedstawionego na Kabaretonie, szczególnie polecając słuchaczom piosenki: “Trzy plus dwa” oraz “Chrońmy jelenie”. W tej drugiej należy zwrócić uwagę na walkę o ochronę środowiska naturalnego,

12. Za umiejętność nawiązania żywego kontaktu z drogą naszym sercom publicznością wyróżniamy naszych czeskich przyjaciół: Zdenka Koska i Ivę Kożeluhovą, poza nagrodą udostępniając im nieodpłatne korzystanie z kąpieli morskich w dowolnym miejscu i czasie, z wyłączeniem portów i obiektów wojskowych,

13. Specjalną nagrodę przewodniczącej Jury otrzymała grupa BUKOWINA – BRUTTO za piosenkę “Zakochani”,

14. Wyróżnienie za propagowanie czystości ciała ze szczególnym uwzględnieniem nóg dla Wandy Białeckiej. Nagrodę ufundowała Komisja Sanitarna Wysokiego Jury,

15. Nagroda dziennikarzy dla Stasia Wawrykiewicza za klimat, który nie był zaskoczeniem dla dziennikarzy,

16. Redakcja TS “Politechnik” przyznała nagrodę Wojciechowi Bellonowi za całokształt twórczości ze szczególnym uwzględnieniem ballad,

17. Nagroda specjalna OS PTTK w Gdańsku dla AST WAT za piosenkę “Idę” i za popularyzację piosenki turystycznej.