Płyta Jubileuszowa


Śpiewnik Jubileuszowy

Organizatorzy

SKT PG FIFY

Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej "FIFY"

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno - Artystyczne BAZUNA

Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno - Artystyczne BAZUNA