Płyta Jubileuszowa


Śpiewnik Jubileuszowy

Kontakt

biuro przeglądu

wsparcie, koncerty, współpraca, sprawy różne
biuro@bazuna.art.pl

webmaster:

sprawy dotyczące strony www
www@bazuna.art.pl

kierownik programowy: Marek Skowronek

Przegląd Bazuna – konkurs oraz koncerty gości
konkurs@bazuna.art.pl, tel. 691 654 554

adres korespondencyjny:

fify_zarzad@pg.gda.pl

SKT PG „FIFY”
ul.Siedlicka 4/313
80-233 Gdańsk