Płyta Jubileuszowa


Śpiewnik Jubileuszowy

Komitet Organizacyjny

Skład Komitetu Organizacyjnego Koncertu Jubileuszowego 40. Bazuny:
 • Ryszard Markowski
  • Przewodniczący K.O.
  • Przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów PG
 • Marek Skowronek
  • Kierownik Programowy
  • tel. 691 654 554
 • Mirosław MichuMichalski
  • Koordynator działań promocyjnych
  • tel. 605 545 477
 • Elżbieta Dudziuk
  • Skarbnik
 • Krzysztof Zagórski
  • Sekretarz K.O.
  • prezes SKT PG FIFY
  • tel. 502 736 845
 • Kamil Badzioch
  • Przedstawiciel Stowarzyszenia Bazuna
 • Piotr Krzyżanowski
  • Przedstawiciel Ośrodka Zielona Brama
 • Sebastian Stefański
  • Przewodniczący Samorządu Studentów PG
 • Jakub Szczepkowski
  • Koordynator działań wydawniczych
  • Przedstawiciel RU ZSP PG
 • Michał Kluczka
  • Biuro przeglądu
  • Strona internetowa Jubileuszu
 • Katarzyna Klott
  • Redaktor Naczelny śpiewnika
  • tel. 694 961 107
 • Marian Muczyński
  • Przedstawiciel SA PG
 • Krzysztof Voigt
  • Akustyk
 • Ewa Brzezicka
  • Fifa Kumotr
  • Redaktor śpiewnika
 • Elżbieta Okła
  • Fifa Kumotr
  • Redaktor śpiewnika
 • Janusz Wikowski
  • Rzecznik Prasowy
  • j.wikowski@wp.pl
  • tel. 501 215 043
 • Magdalena Janke
  • Sekcja ds. oprawy wizualnej
  • magda@bazuna.art.pl