Płyta Jubileuszowa


Śpiewnik Jubileuszowy

Biuro Organizacyjne

Rolę Biura organizacyjnego i zarazem Biura Przeglądu przyjmuje SKT PG FIFY.

Kontakt z Biurem pod adresami: biuro@bazuna.art.pl, fify_zarzad@pg.gda.pl.

Biuro w składzie:

  • Krzysztof Zagórski – prezes SKT PG FIFY
  • Emilia Truszkowska
  • Michał Jakusz
  • Michał Kluczka
  • Marcin Trzciński
  • Adrian Wiecierzycki