1991 – Gdynia, baza Bryza

W historii przeglądu BAZUNA kilkakrotnie zdarzały się dwie kolejne edycje w tym samym miejscu; również i w roku 1991 początkowo kierowano się w stronę Wejherowa. Przeważyła jednak chęć zachowania “wędrującego” charakteru imprezy – udało się znaleźć miejsce spełniające odpowiednie wymagania. Harcerska Baza BRYZA w Gdyni, położona na terenie Wzgórza Św. Maksymiliana, stanowiła kompleks domków otaczających pokaźnej wielkości plac, rozmiarem przekraczający miejsce widowni w Wejherowie. Teren przeznaczony dla publiczności był płaski – jak się później okazało, okoliczność ta była przeszkodą w oglądaniu koncertów dla tzw. dalszych rzędów.

W gronie kierownictwa pojawiły się nowe osoby: Janusz “Kret” Krefft (sprawy techniczne oraz ochrona) i Marysia Krogulecka (kuchnia); ubiegłoroczny szef ochrony, Rafał “Klaus” Chomicz, po raz pierwszy (nie ostatni) objął funkcję kierownika głównego. W gronie sponsorów znalazły się m.in firmy: “CASTLE-IMPEX” i “SEAFOOD PRODUCT – GDYNIA”; tradycyjnie patronat nad imprezą objęły instytucje stanowiące “żelazny zestaw” dobroczyńców imprezy. Po raz kolejny organizatorzy powrócili do ter-minu majowego – przegląd przypadł na dni 10-12.05.1991 r.

20-ta edycja BAZUNY wymagała specjalnego jubileuszowego akcentu – tego zresztą oczekiwali uczestnicy imprezy. Takim punktem programu miał być występ WAŁÓW JAGIELLOŃSKICH, w owym czasie grupy o ogólnopolskiej renomie, znanej z wielu scen. Poczynione zostały konkretne ustalenia; niestety, wiadomość o tym, że występ nie może dojść do skutku dotarła do organizatorów w przeddzień imprezy, w czasie, gdy umieszczona na plakatach i przekazywana w mediach informacja zdążyła już objąć szerokie grono.

Pomimo braku gwiazdy na koncertach nie brakowało momentów szczególnych, wspomnień sprzed lat i “wycieczek w przeszłość”. Dawne piosenki BABSZTYLA w wykonaniu grupy ZAYAZD, jubileuszowy (10-lecie istnienia) występ grupy BEZ IDOLA, niezawodni Olek Grotowski i Małgosia Zwierzchowska śpiewający wspólnie z publicznością oraz Paweł Orkisz grający “na cygańską nutę”; spośród wykonawców goszczących na BAZUNIE po raz pierwszy – MECHANICY SHANTY. Rolę gospodarza sobotniego koncertu nocnego pełnił niezastąpiony Lumbago.

Aura nie dawała się zbytnio we znaki uczestnikom imprezy w piątek i w sobotę – kurz, który nie opadł jeszcze po sobotnim nocnym maratonie niedzielnego poranka został skutecznie zmyty przez rzęsisty deszcz. Koncert laureatów odbył się więc w świetlicy – panujące tam warunki były mniej komfortowe, lecz stopień integracji uczestników zdecydowanie większy, niż zwykle.

Rajdową Piosenkę Roku 1991 – “Optymist song” wyśpiewał zespół SĄSIEDZI GUSTAWA stając się czwartym z kolei wykonawcą z Bydgoszczy sięgającym po najwyższy bazunowy laur. Najlepszą interpretacją Jury zgodnie uznało “Wspomnienie” Czesława Niemena w brawurowym wykonaniu GRZMIĄCEJ PÓŁLITRÓWY; Julianowi Tuwimowi, autorowi słów w.w. piosenki przyznano wyróżnienie za teksty. Nagroda Publiczności przypadła olsztyńskiej grupie MIETEK FOLK, która zakończyła imprezę swoim recitalem. Wśród laureatów na wyróżnienie zasłużyli ponadto m.in. “TOBIE SIEBIE JA”, Maciej Służała oraz GRUPA “I”.

Laureaci BAZUNY’91 niejednokrotnie w ciągu roku brali udział w specjalnych koncertach – właśnie od roku 1991 datują się cykliczne prezentacje, m.in. podczas gdańskiego Jarmarku Św. Dominika, w gdyńskiej Muszli Koncertowej czy w ramach Jarmarku Wejherowskiego; jesienią w klubie KWADRATOWA miała miejsce kolejna POWTÓRKA Z BAZUNY. Nazwa gdańskiej imprezy zaczęła więc pojawiać się w ciągu roku wielokrotnie, dla laureatów oznaczając tym samym początek pewnej drogi.

W swej historii przegląd BAZUNA czasem powracał na miejsce odwiedzane przed laty; jak się okazało, teren gdyńskiej bazy miał służyć imprezie gościną tylko jeden raz. W połowie lat 90 – tych zmienił się status własności terenu – baza BRYZA po prostu przestała istnieć. Pozostało więc jedynie wspomnienie.