1985 – Wdzydze Kiszewskie

W roku 1985 BAZUNA powróciła w krąg Jezior Wdzydzkich ( w ostatnich latach dwukrotnie gościła nad jeziorem Gołuń). XV Jubileuszowy Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej “BAZUNA’85″ odbył się w dniach 10-12.05.1985 r. na campingu we Wdzydzach Kiszewskich. Mimo jubileuszu nie udało się znaleźć nowych sponsorów – grono organizatorów tworzyli więc: Politechnika Gdańska, ZSP, SSP “TECHNO-SERVICE”, BPiT “ALMATUR” oraz OS PTTK w Gdańsku.

Kierownikiem BAZUNY’85 został Tomasz Stolarski – do roli tej przygotowywał się systematycznie, wcześniej będąc kierownikiem finansowym oraz technicznym. Opracował on szczegółowe (5 stron maszynopisu) “Zasady organizacji i realizacji B’85″, w których rozdzielił role dla wszystkich członków serwisu.

Zaletą lokalizacji Przeglądu we Wdzydzach było wspólne miejsce zakwaterowania organizatorów i wykonawców (w domkach na campingu), nie trzeba było na koncerty nikogo dowozić. Sceneria była nieco odmienna, warunki techniczne jednak bardzo zbliżone do ubiegłorocznych. Tak, jak i w Szymbarku należało zbudować scenę, doprowadzić energię elektryczną (tym razem zadanie to wykonała klubowa ekipa elektryków wspomagana przez elektryka campingu), przygotować miejsce na widownię, zorganizować kuchnię (dożywianie serwisu i wykonawców) a po imprezie uporządkować rozległy teren. Były to jedynie najważniejsze prace do wykonania na miejscu imprezy. Nic dziwnego, że zespół serwisu BAZUNY’ 85 liczył ok. 130 osób – w dotychczasowych dziejach Przeglądu liczba to największa. Nad całością prac czuwało liczne kierownictwo w składzie: Witold Wiśniewski (kierownik organizacyjny), Marek Głowacki (kierownik techniczny), Zofia “Perszing” Kochańska (program), Marysia Krogulecka (kierownik administracyjny), Maria Czaja (biuro) oraz Sylwia Kijak (reklama).

Jak przystało na jubileusz imprezę przygotowano z dużym rozmachem (preliminarz opiewał na prawie 2 mln zł.). Wydano specjalny śpiewnik WIOSNA’85 zawierający wybór 260 piosenek – laureatek poprzednich czternastu BAZUN. Jego opracowaniem zajęła się “Żyrafa”, czyli Małgorzata Zysnarska; wydawnictwo to (posiadające od dawna status białego kruka) nosi potoczną nazwę “Śpiewnika Żyrafy”.

Po raz pierwszy ogłoszono specjalny konkurs Starych Turystycznych Przebojów – aż czternastu wykonawców zaprezentowało swoje wersje piosenek znanych z poprzednich lat. Laureatem w tej kategorii został Karol Płudowski. Jury nie zdecydowało się na przyznanie tytułu Rajdowej Piosenki Roku wybierając w zamian 7 piosenek kandydujących do tego tytułu, dodatkowo wyłoniło 11 piosenek – laureatek. Po raz kolejny okazało się, że akustucy mają poważne problemy przy nagłaśnianiu imprez na wolnym powietrzu.

Na jubileuszową BAZUNĘ przyjechało ponad 2000 widzów, ich zachowanie pozostawiało jednak wiele do życzenia. Nie potrafili oni uszanować pamięci, zmarłego na kilka dni przed datą Przeglądu Wojtka Belona; pierwszego dnia kilkakrotnie koncert przerywały (puste) butelki i drobne monety rzucane na scenę. Jury w swoim werdykcie stwierdziło: “XV jubileuszowa BAZUNA na szczęście nie przypominała izby pamięci – niestety, momentami bliska była izbie wytrzeźwień”. Przebojem publiczności stała się piosenka “Facet, nie kop mnie, bo ja tutaj śpię” popularyzowana przez grupę 111 BLUES, zrzeszoną w Bractwie Przyjaciół Denaturatu. Pole namiotowe – zwane przez niektórych “wymiotowym” po zakończeniu imprezy przedstawiało iście żałosny widok.

Wszystkie te smutne doświadczenia spowodowały konieczność ograniczenia liczby widzów (po raz n-ty w historii BAZUNY). Niezbędne było także przeniesienie imprezy do obiektu zamkniętego, gdzie łatwiej można kontrolować widzów (na terenie rozległego campingu było to utrudnione).