1979 – Malbork

BAZUNA’79, organizowana w roku XV – lecia działalności klubu “FIFY”, ulokowała się w największym, pokrzyżackim zamku w Malborku. Grono sponsorów, w porównaniu z rokiem ubiegłym, powiększyło się o WKFiT w Gdańsku, Biuro Podróży i Turystyki “ALMATUR” i ZW PTTK w Gdańsku; patronat nad Przeglądem objął Urząd Miasta w Malborku. Ścisłe kierownictwo imprezy tworzyli: Zbigniew Zatorski (dyrektor), Marek Kaszub (kierownik techniczny) i Jarosław Kuik (finanse).

W Malborku nigdy wcześniej nie odbywała się impreza o tak dużej liczbie uczestników z zewnątrz (faktycznie – ok. 3000). Wymagało to dodatkowych ustaleń z władzami miasta i władzami dawnego województwa elbląskiego, spowodowało też znaczne zwiększenie nakładu pracy. Wszelkie utrudnienia wynikały głównie z przyczyn administracyjnych, była to jednak “siła wyższa” – po prostu bliżej Gdańska nie było zamku odpowiadającego organizatorom.

Teren wyznaczony przez dyrekcję Muzeum Zamkowego na miejsce koncertów wymagał szeregu prac porządkowych. Impreza została zaplanowana na dni 4-6.05.1979 r.; pierwsze ekipy serwisu technicznego pojawiły się na zamku już 12 kwietnia. W czasie kilkakrotnych “wypadów” wysprzątano Baszty Mostowe, uporządkowano teren przeznaczony na pole namiotowe dla widzów wraz z Basztą Maślankową. Od 23 kwietnia budowano scenę wraz z zapleczem oraz ustawiano widownię.

Koncerty B’79 odbywały się na podzamczu, obok Baszt Mostowych. Rewelacji tym razem nie było. Rajdową Piosenką Roku 1979 został “Zimowy wiwtr” prezentowany przez grupę SETA.

Pogoda nie dopisała i tym razem a lało się także i ze szkła.