1973 – Gdańsk, TME

BAZUNA’73 nie mogła się odbyć w “ŻAKU”. Właściciele obiektu obawiali się, czy stropy pałacyku wytrzymają obciążenie tłumem widzów; ze swej strony veto postawiła Straż Pożarna. Trzeba było poszukać innego lokum. Ostatecznie koncerty Jesiennego Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej BAZUNA’73 odbyły się w dniach 9-11.11.1973 r. w auli Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego. W “ŻAKU” udało się ulokować tylko Biuro Ogranizacyjne Przeglądu.

Patronat nad imprezą objęli JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Janusz Staliński i Prezes ZG PTTK Wincenty Kraśko. Rolę organizatora w 1973 roku przejął Uczelniany Parlament SZSP PG, tradycyjnie już współpracowały: Politechnika Gdańska, OS PTTK w Gdańsku, SSP “TECHNO-SERVICE”, Studencka Sekcja Przeciwalkoholowa a ponadto Klub Uczelniany AZS PG oraz Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Gdańsku.

Kierownictwo BAZUNY’73 objęła Elżbieta Pelplińska (jedna z dwóch osób – prezesów SKT PG “FIFY” w spódnicy i kierowników przeglądu BAZUNA zarazem; vide: rok 1997), przewodnicząca Jury z roku ubiegłego. Poszczególnymi serwisami kierowali: propagandowym – Jacek Żychliński, technicznym – Zbigniew Kuncewicz, finansowym – Elżbieta Kosińska, artystycznym – Tadeusz Gruszczyński, biurem – Mirosław Ciapalski; szefem pilotów był Wojciech Tacikowski.

Organizatorzy, pomni doświadczeń z poprzedniego Przeglądu oraz ostrzeżeni licznymi zapytaniami kibiców z Wybrzeża i z całej Polski (nadeszło ok. 800 zamówień na wejściówki) powołali specjalny serwis porządkowy. Aby zabezpieczyć się przed fałszowaniem zaproszeń i karnetów wejściowych, zostały one ostemplowane – przy nakładzie ok. 2000 szt. samych karnetów nakład pracy był znaczący.

Po obejrzeniu dwóch koncertów konkursowych, kabaretonu turystycznego i koncertu laureatów odnotowano:

  • obecność w ciągu trzech dni ok. 3000 widzów (sporo z nich weszło mimo braku wejściówki),
  • udział w koncertach 110 osób (wykonawców) oraz łączną liczbę piosenek równą 142.

Podczas Przeglądu w auli Technikum panował straszny ścisk, wiele osób narzekało na twarde ławeczki gimnastyczne, niektórym brakowało rusztowań naprzeciwko sceny. W wydłużonej sali z balkonem i maleńką estradą wielu widzów było znacznie oddalonych od wykonawców, brakowało bezpośredniego kontaktu słuchaczy i piosenkarzy. Pomimo obecności pierwszej zmiany konferansjerów (tandem Staś Sierko i Mietek Welke), nie udało się przenieść atmosfery koncertów z “ŻAKA”. W porównaniu z poprzednimi przeglądami z pewnością zmienił się skład widzów – mniej było wśród nich prawdziwych turystów; znacznie większe zmiany nastąpiły wśród wykonawców. Wielu z nich odeszło od piosenek ogólnie uznanych za turystyczne; doskonaląc swe umiejętności zaczynali wykonywane piosenki udziwniać, sporo utworów było przy tym śpiewanych w nudny sposób. Oznaczało to częściowe odchodzenie od idei Przeglądu – prezentowania piosenek śpiewanych przede wszystkim przez turystów i na imprezach turystycznych. Laureatami BAZUNY’73 zostali: grupa BOOM z Politechniki Warszawskiej i Wojciech Laskowski z ART w Olsztynie; wyróżnienia otrzymali m.in. Anna i Zbigniew Szukalscy, (nieżyjąca już) Bogusia Tucholska, Adam Drąg, oraz kabaret JELITA z Gdańska. Rajdową Piosenką Roku 1973 została “Tratwa – blues” wykonana przez Lilkę Marię Sobok z zespołem PTAKLA. W 1973 roku przegląd BAZUNA miał po raz pierwszy międzynarodowy charakter, gdyż wzięli w nim udział goście czescy: Iva Kożeluhova i Zdenek Koska, studenci IV roku Wyższej Szkoły Rolniczej w Pradze.

Wielu wykonawców wystąpiło jeszcze 12 listopada na specjalnym Koncercie Galowym BAZUNY’73 na secnie Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Jego celem było pokazanie mieszkańcom Trójmiasta najciekawszych piosenek turystycznych prezentowanych przez najlepszych wykonawców ze środowiska studenckiego. Po występie Zespołu Pieśni i Tańca PGR Leźno zaprezentowali się m.in. Ryszard Krasowski, Czesław Wilczyński, Wojciech Bellon, Wacław Masłyk i Grzegorz Marchowski. Widzowie otrzymali specjalnie wydany “Informator JOSPPT BAZUNA’73″ zawierającym opis samego Przeglądu oraz teksty piosenek. Scenariusz koncertu galowego przygotowali: Elżbieta Perz, Edmund Kadłubiski i Stanisław Sierko, muzycznie opracowała go Maria Kondratowicz, scenografię zaprojektował Jacek Krenz, reżyserią zajął się Mieczysław Welke zaś realizacją techniczną – Piotr Szpryngier; wszystko odbyło się przy wydatnej pomocy dyrekcji i przacowników Teatru Wybrzeże.

Miesiąc po Przeglądzie ukazał się “Kurierek bazunowy” z tekstami najciekawszych piosenek; zawierał on także artykuł dyskusyjny na temat piosenki turystycznej.

BAZUNA w roku 1973 różniła się znacznie od przeglądów poprzednich; w opinii jej uczestników trochę rozczarowała. Zaraz po jej zakończeniu rozgorzały spory, jak przygotować następną, aby była lepsza. Proponowano, aby nie dopuszczać do śpiewania piosenek “dowolnych”, wprowadzić eliminacje w kilku ośrodkach (nie tylko w Gdańsku), “odkurzyć” stare, nieraz zapomniane piosenki turystyczne.